Gràcies al coneixement en el sector energètic acumulat, ofereix als seus clients el valor afegit que aporta el seu know-how a través de serveis d’enginyeria que pretenen donar solucions integrals a les necessitats del client:

  • Estudis bàsics (estudis d’alternatives i avantprojectes)
  • Enginyeria Bàsica
  • Enginyeria de Detall
  • Suport tècnic en la tramitació de permisos i legalitzacions.
  • Projecte Claus en Ma