Projectes

Edar Arroyo Quiñones (Madrid)

130 kW elèctrics
224 kW tèrmics
2 x Capstone CR65 BIO Digester 

Combustible biogàs procedent de la digestió
Producció d’aigua calenta per als digestors
Unitat de tractament de biogàs completa
Sistema de control i adquisició de dades
Sistema anti-abocament 

Projecte Claus en ma

Téxtil Tinamar (Portugal)

600 kW elèctrics
1.180 kW tèrmics
4,00 t/h vapor (amb 2.000 kW de post-combustió)
1 x Power Package Capstone C600S 

Combustible GNL
Producció del calor en dues etapes:
Vapor per a procés
Aigua calenta per a procés 

Subministrament del Power package

EDAR de Vallbona d’Anoia

65 kW elèctrics
130 kW tèrmics
1 x Capstone CR65 BIO Digester 

Combustible biogàs procedent de la digestió
Producció d’aigua calenta per als digestors
Unitat de tractament de biogàs completa
Sistema de control i adquisició de dades
Control remot de la central

Projecte Claus en ma

EDAR de Pineda

390 kW elèctrics
500 kW tèrmics
6 x Capstone CR65 BIO Digester 

Combustible biogàs procedent de la digestió
Producció d’aigua calenta per als digestors
Unitat de tractament de biogàs completa
Sistema de control i adquisició de dades
Control remot de la central

Projecte Claus en ma

EDAR de Banyoles

130 kW elèctrics
240 kW tèrmics
2 x Capstone CR65 BIO Digester 

Combustible biogàs procedent de la digestió
Producció d’aigua calenta per als digestors
Unitat de tractament de biogàs completa
Sistema de control i adquisició de dades
Control remot de la central

Projecte Claus en ma

EDAR de Terrassa

520 kW elèctrics
600 kW tèrmics
8 x Capstone CR65 BIO Digester 

Combustible biogàs procedent de la digestió
Unitat de tractament de biogàs completa
Sistema de control i adquisició de dades

Projecte Claus en ma

EDAR de Mataró

325 kW elèctrics
425 kW tèrmics
5 x Capstone CR65 BIO Digester 

Combustible biogàs procedent de la digestió
Unitat de tractament de biogàs completa
Sistema de control i adquisició de dades

EDAR de Sitges

130 kW elèctrics
240 kW tèrmics
2 x Capstone CR65 BIO Digester 

Combustible biogàs procedent de la digestió
Producció d’aigua calenta per als digestors
Unitat de tractament de biogàs completa
Sistema de control i adquisició de dades
Control remot de la central

Projecte Claus en ma

EDARI Estrella Levante

95 kW elèctrics
Sense recuperació tèrmica
1 x Capstone CR65 BIO Digester
1 x Capstone CR30 BIO Digester 

Combustible biogàs procedent de la digestió
Unitat de tractament de biogàs completa
Sistema de control i adquisició de dades

Projecte Claus en ma

EDAR La Llagosta - RENTING

95 kW elèctrics
Sense recuperació tèrmica
3 x Capstone CR65 BIO Digester 

Combustible biogàs procedent de la digestió
Unitat de tractament de biogàs completa
Sistema de control i adquisició de dades

Muntatge de plug&play per a lloguer

EDAR d’Abrera

325 kW elèctrics
425 kW tèrmics
5 x Capstone CR65 BIO Digester 

Combustible biogàs procedent de la digestió
Producció d’aigua calenta per als digestors
Unitat de tractament de biogàs completa
Sistema de control i adquisició de dades
Control remot de la central

Projecte Claus en ma

EDAR d’Igualada

390 kW electrical
455 kW thermal
6 x Capstone CR65 BIO Digester

Combustible biogàs procedent de la digestió
Producció d’aigua calenta per als digestors
Unitat de tractament de biogàs completa
Sistema de control i adquisició de dades
Control remot de la central

Projecte Claus en ma

Anglès Textil (ANTEX)

1.000 kW elèctrics
1.125 kW tèrmics
1,12 t/h vapor (734 kW tèrmics)
391 kW aigua calenta
1 x Power Package Capstone C1000 

Combustible GNL
Producció del calor en dues etapes:
Vapor per a procés
Aigua calenta per a procés 

Subministrament del Power package

EDAR de Blanes

130 kW elèctrics
240 kW tèrmics
2 x Capstone CR65 BIO Digester 

Combustible biogàs procedent de la digestió
Producció d’aigua calenta per als digestors
Unitat de tractament de biogàs completa

Subministrament de les Microturbines i la UTB

Finca Mouriscade

30 kW elèctrics
65 kW tèrmics
1 x Capstone CR65 BIO Digester 

Combustible de biogàs procedent de la digestió de purins d’una explotació ramadera
Producció d’aigua calenta per a escalfar els digestors
Unitat completa de tractament de biogàs

Subministrament de les Microturbines i la UTB

EDAR Palamós (Girona)

130 kW eléctrics
217 kW térmics
2 x Capstone CR65 BIO Digester

Biogàs de digestor
Producció d’aigua calenta pels digestors
Unitat de tractament del biogàs completa
Control i Sistema de adquisició de dades
Sistema antiabocament

Claus en mà

EDAR Lloret (Girona)

135 kW eléctrics
222 kW térmics
2 x Capstone CR65 BIO Digester + 5 kW Photovoltaic Pergola

Biogàs de digestor
Producció d’aigua calenta pels digestors
Unitat de tractament del biogàs completa
Control i Sistema de adquisició de dades

Claus en mà

EDAR Boadilla (Madrid)

65 kW eléctrics
120 kW térmics
1 x Capstone CR65 BIO Digester

Biogàs de digestor
Producció d’aigua calenta pels digestors
Unitat de tractament del biogàs completa
Control i Sistema de adquisició de dades

Claus en mà

EDARI Heineken (Valencia)

130 kW eléctrics
2 x Capstone CR65 BIO Digester

Biogàs de digestor
Unitat de tractament del biogàs completa
Control i Sistema de adquisició de dades
Sistema antiabocament

Claus en mà